• Phone: 
  • info@konchurang.org

Ảnh KHKT luan

12/12/2023

Ảnh KHKT luan

luan1

luan2

luan3

luan4

luan5

luan6

ảnh 1; 2; 3; 4; 5; 6  Cây: Trai thường thuộc HỌ THÀI LÀI (tên khoa học Commelina communis L)

luan7

luan8

luan9

ảnh 7; 8; 9 Cây: Chắp tsang thuộc HỌ LONG NÃO (tên khoa học Beilschmiedia tsangii Merr)

luan10

luan11

luan12

ảnh 10; 11; 12 Cây: Lấu rừng thuộc HỌ CÀ PHÊ (tên khoa học Psychotria silvestris Pitard)

luan13

luan14

luan15

  ảnh 13; 14; 15 Cây: Ngâu rất thơm thuộc HỌ XOAN (tên khoa học Aglaia odoratissima Blume)

luan16

luan17

luan18

ảnh 16; 17; 18 Cây: Dẻ ống thuộc HỌ DẺ (tên khoa học Lithocarpus tubulosus (Hickel & A.Camus) A.Camus)

Tác giả: Tưởng Phi Luân

Phòng: KHKT-HTQT