• Phone: 
  • info@konchurang.org
  • Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

  • Nơi có giá trị đa dạng sinh học cao.

  • Hãy chung tay bảo vệ Khu BTTN Kon Chư Răng.

  • Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe con người.

  • Bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi của chính mình.

Giới thiệu

anh_bia

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng- hình thành và phát triển

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng có tên trong Quyết định số 194/CT, ngày 9/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, với diện tích 16.000 ha (Bộ NN&PTNT, 1997). Năm 1994, Viện Khoa học Lâm nghiệp đã xây dựng dự án đầu tư cho khu bảo tồn, nhưng chưa được Bộ Lâm nghiệp phê duyệt (Anon. 1994). Đến năm 1999, Viện Điều tra Quy hoạch Rừng tiếp tục xây dựng dự án đầu tư cho khu bảo tồn này (Anon. 1999) với diện tích đề xuất là 15.900 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 8.746 ha và phân khu phục hồi sinh thái 7.154 ha. Ngoài ra, dự án đầu tư còn quy hoạch một vùng đệm với diện tích 56.000 ha thuộc 2 xã Sơn Lang và Đăk Rông, huyện Kbang.

Liên kết website